Super Green Google Office سنگاپور


دفتر سنگاپور سبز گوگل

د،ل ویزبرگ از گوگل چند ع، از دفتر گوگل در سنگاپور به اشتراک گذاشت. تصاویر در زیر تعبیه شده اند اما تصویر بالا نشان می دهد که این فضا چقدر سبز است. حتی مک، وجود دارد که به شما امکان رشد گیاهان سبز را می دهد و سایه Googlebot A+ است.

دفتر گوگل سنگاپور تا کنون زیباترین دفتری است که تا به حال در آن بوده ام. چه توجه باورن،ی به جزئیات! پر از فضای سبز و مناطق مش، برای همکاری است. و، در واقع یک نوار پشت یک کمد مخفی برای TGIF وجود دارد pic.twitter.com/b2ArmACQiA

— د،ل وایسبرگ (@danielwaisberg) 12 دسامبر 2022

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/green-google-singapore-office-34714.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است