SpamBrain 5 برابر هرزنامه بیشتری گرفت

بهبود در تشخیص هر،مه گوگل اعلام کرد که بهبودهایی را در SpamBrain برای مق، با لینک های سوء استفاده کننده، هر،مه های هک شده و موارد دیگر ایجاد کرده است. مانند زم، که به‌روزرس، هر،مه پیوند در دسامبر 2022 منتشر شد، که به‌روزرس، SpamBrain برای شناسایی و خنثی ، پیوندهای هر،مه بود. گوگل گفت که این به روز رس، باعث شده است که آنها بتوانند 50 برابر بیشتر سایت های هر،مه لینک را در مقایسه با به روز رس، هر،مه لینک در جولای 2021 شناسایی کنند.

چرا ما اهمیت می دهیم. هر،مه کمتر در جستجوی گوگل به این م،ی است که وب سایت های با کیفیت بیشتری رتبه بندی می شوند و زمینه بازی منصفانه تری برای سئوکاران، صاحبان سایت ها و تولیدکنندگان محتوا فراهم می شود. آیا کامل است؟ نه. اما گوگل به تلاش برای بهبود تشخیص هر،مه و تکنیک های جستجوی خود ادامه می دهد.


منبع: https://searchengineland.com/google-webspam-report-says-spam،in-caught-five-times-more-spam-this-year-395493

همچنین، هر،مه های هک شده 10 برابر در تشخیص و حذف بهبود یافته است.

این باعث شد که 99٪ بازدیدها از جستجوی Google بدون هر،مه باشد، شرکت جستجو اعلام کرد.

بر اساس گزارش جدید منتشر شده وب اسپم گوگل برای سال 2022، SpamBrain در مقایسه با سال 2021، 5 برابر بیشتر و 200 برابر در مقایسه با زم، که برای اولین بار در سال 2018 راه اندازی شد، دریافت کرد.

گوگل گفت که می تواند هر،مه را سریعتر تشخیص دهد. این به این دلیل است که SpamBrain اکنون هر،مه را در طول فرآیند ،یدن، به جای اینکه صفحاتی را که ،یده است ایند، و پردازش کند، شناسایی می کند.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است