Google Working on AdSense & Google Analytics 4 Connector

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-adsense-google-،ytics-4-link-35499.html

گوگل به‌روزرس،‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد در حال حاضر روی پیوند دادن حساب Google AdSense شما با ویژگی Google Analytics 4 شما کار می‌کند، همانطور که با Universal Analytics 3 ارائه می‌کند.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این مورد توسط چار، فارینا در روز جمعه مشاهده شد و این اسکرین شات را در آن پست کرد توییتر:

Writer At Computer Analytics لوگوی گوگل

خب ما کمتر از 30 روز گوگل داریم…

به روز رس، در این پست شده است سند راهنمای AdSense در بالا و نوشته شده است، “به روز رس، Google Analytics 4: ما در حال حاضر در حال کار بر روی یک به روز رس، هستیم تا به شما اجازه دهیم حساب AdSense خود را با Google Analytics 4 پیوند دهید. زم، که آماده شد به شما اطلاع خواهیم داد. در این بین، ما شما را تشویق می کنیم. برای ادامه تغییر به GA4.”

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است