Google Now می گوید URL ها نباید به همان زبان محتوای صفحه باشند


در سال 2015، گوگل اعلام کرد که URL باید به همان زبان محتوای صفحه باشد. اما اکنون، آلن کنت از گوگل گفت که URL لازم نیست به همان زبان محتوای صفحه باشد.

در سال 2015، گوگل گفت: “بهتر است اگر URL های خود را به همان زبان محتوای خود داشته باشید.”

در سال 2022، گوگل گفت: “از دیدگاه SEO، اگر URL به زب، متفاوت از محتوای صفحه باشد، هیچ اثر منفی وجود ندارد.”

باید اضافه کنم که اخیراً جان مو، از گوگل گفته است که داشتن زبان های ،یبی در URL ها خوب است.

در اینجا بخش ویدیویی از زم، است که آلن این را در این ساعات اداری در دفتر گفت ساعت 8:59 دقیقه:

این متن رونوشت است:

یاسر پرسید اگر URL حاوی کاراکترهایی از همان زبان مورد استفاده در صفحات نباشد، آیا این روی رتبه سایت تاثیر می گذارد؟

از نقطه نظر سئو، اگر URL به زب، متفاوت از محتوای صفحه باشد، هیچ اثر منفی وجود ندارد. از طرف دیگر، کاربران ممکن است اهمیت دهند، به خصوص اگر URL را با افراد دیگر به اشتراک بگذارند.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-url-language-34494.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است