Google Now می گوید URL ها نباید به همان زبان محتوای صفحه باشند

در سال 2022، گوگل گفت: “از دیدگاه SEO، اگر URL به زب، متفاوت از محتوای صفحه باشد، هیچ اثر منفی وجود ندارد.”

در اینجا بخش ویدیویی از زم، است که آلن این را در این ساعات اداری در دفتر گفت ساعت 8:59 دقیقه:

در سال 2015، گوگل گفت: “بهتر است اگر URL های خود را به همان زبان محتوای خود داشته باشید.”

در سال 2015، گوگل اعلام کرد که URL باید به همان زبان محتوای صفحه باشد. اما اکنون، آلن کنت از گوگل گفت که URL لازم نیست به همان زبان محتوای صفحه باشد.

از نقطه نظر سئو، اگر URL به زب، متفاوت از محتوای صفحه باشد، هیچ اثر منفی وجود ندارد. از طرف دیگر، کاربران ممکن است اهمیت دهند، به خصوص اگر URL را با افراد دیگر به اشتراک بگذارند.

باید اضافه کنم که اخیراً جان مو، از گوگل گفته است که داشتن زبان های ،یبی در URL ها خوب است.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-url-language-34494.html

این متن رونوشت است:

یاسر پرسید اگر URL حاوی کاراکترهایی از همان زبان مورد استفاده در صفحات نباشد، آیا این روی رتبه سایت تاثیر می گذارد؟

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است