Google Merchant Center دیگر فهرست‌هایی را که خط‌مشی بازگشت یا بازپرداخت وجود ندارد و اطلاعات تماس ناکافی را حذف نمی‌کند

چرا ما اهمیت می دهیم. Google دیگر این فهرست‌های رایگان را رد نمی‌کند، اما این بدان م،ا نیست که آن فهرست‌ها ترافیک زیادی را از جستجوی Google جذب می‌کنند. بنابراین احتمالاً هنوز هم می خواهید در اسرع وقت به این مسائل رسیدگی کنید تا با رعایت ن، این سیاست ها به دید آسیب نرسد.


یک نکته، نوع اجرا برای خط‌مشی‌های فهرست‌های رایگان تغییر کرده است، اما خط‌مشی‌ها تغییر نکرده‌اند. چیزی که تغییر کرده این است که Google چگونه این سیاست ها را برای لیست های رایگان اعمال می کند.

خط مشی بازگشت و بازپرداخت وجود ندارد. Google «خط‌مشی بازگشت و بازپرداخت گمشده» را به‌،وان «وب‌سایت‌هایی که اطلاعات بازگشت و بازپرداخت را ندارند» تعریف می‌کند. به ،وان مثال می توان به صفحات خط مشی بازگشت فروشگاه اشاره کرد که خالی هستند یا همه ا،امات بازگشت را بیان نمی کنند. خط‌مشی‌های بازپرداختی که یافتن آنها واضح یا آسان نیست. هیچ سیاست بازگشت یا بازپرداخت به وضوح بیان نشده است.

درباره نویسنده

دید محدود اگرچه Google آن فهرست‌ها را با مشکلات فعال نگه می‌دارد، اما ممکن است محصولات در جستجوی Google محدود شده باشند. گوگل گفت: «حساب‌های فهرست‌های رایگان با این وضعیت‌های مشکل فعال باقی می‌مانند، اما محصولات آن‌ها در Google دید محدودی خواهند داشت».

بری شوارتز یک ویرایشگر مشارکت کننده در سرزمین موتورهای جستجو و یکی از اعضای تیم برنامه نویسی رویدادهای SMX. او مالک است آجر زنگ زده، یک شرکت مشاوره وب مستقر در نیویورک. او هم می دود میزگرد موتورهای جستجو، یک وبلاگ جستجوی محبوب در مورد موضوعات بسیار پیشرفته SEM. بری قابل پیگیری است در توییتر اینجا.


منبع: https://searchengineland.com/google-merchant-center-will-no-longer-remove-listings-missing-return-or-refund-policy-and-insufficient-contact-information-387203

چه چیزی جدید است. قبلاً، Google به‌طور خودکار فهرست‌های فید Google Merchant Center را که خط‌مشی بازگشت و/یا خط‌مشی بازپرداخت را ندارند تأیید می‌کرد. Google همچنین فهرست‌های فید Google Merchant Center را که اطلاعات تماس کافی ندارند به‌طور خودکار تأیید نمی‌کند. این دیگر اینطور نیست، گوگل گفت این لیست های رایگان با این مشکلات فعال باقی خواهند ماند.

Google خط‌مشی Merchant Center خود را به‌روزرس، کرده است تا دیگر به‌طور خودکار فهرست‌های ،یدی را که خط‌مشی بازگشت و بازپرداخت را ندارند و همچنین اطلاعات تماس کافی ندارند، حذف کند. ارسال شده. این تغییر خط مشی خاص فقط برای لیست های رایگان است، نه برای لیست های پولی.

جدید در زمین موتورهای جستجو

اطلاعات تماس کافی نیست. Google «اطلاعات تماس ناکافی» را به‌،وان «وب‌سایت‌هایی که اطلاعات تماس لازم را ندارند، اطلاعات ،ب‌وکار تأیید نشده در Merchant Center یا هر دو را دارند» تعریف می‌کند. به ،وان مثال می توان به اطلاعات تماس وب سایت اشاره کرد (مثلاً بدون پیوند رسانه های اجتماعی، آدرس ایمیل تماس، یا شماره تلفن). حساب Merchant Center فاقد اطلاعات تماس است، مانند آدرس فیزیکی ،ب و کار یا شماره تلفن تأیید شده. اطلاعات تماس در وب سایت فروشگاه و حساب Merchant Center وجود ندارد.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است