Google Local Reviews نمایش نوار نشان دهنده مثبت در مقابل. ذکر نامطلوب


Google به شما امکان می دهد برخی از نظرات موجود در فهرست ،ب و کار را بررسی کنید، بنابراین اگر بگویید نظرات بار در هتل را به من نشان دهید، Google به شما اجازه می دهد این کار را انجام دهید. اکنون، وقتی این کار را انجام می‌دهید، Google نواری اضافه می‌کند که اشاره‌های مثبت در مقابل نامطلوب آن نوار را در آن مکان به شما نشان می‌دهد.

کریستینا لواسور (برودزکی) فکر می کنم اولین ،ی بود که این را دید و این اسکرین شات را در توییتر. باید صادق باشم، دل من به من می گوید که این جدید نیست، اما نمی توانم اشاره ای به این ویژگی در بایگ، خود پیدا کنم (شاید فراموش کرده ام چگونه جستجو کنم) – بنابراین تصمیم گرفتم آن را پوشش دهم.

این هم اسکرین شات:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

اکنون، من می‌توانم آن را تکرار کنم، و تقریباً همه افراد دیگر نیز می‌توانند آن را تکرار کنند، که به من می‌گوید این کاملاً زنده است و مدتی است که زنده است.

در اینجا اسکرین شات های بیشتری وجود دارد:

@rustybrick در بخش مردم عمارت درصد نظرات نامطلوب در مقابل مثبت نمایش داده می شود. نمایه ،ب و کار درصد نظرات نامطلوب در مقابل مثبت را نشان می دهد. pic.twitter.com/045OBhmT5u

— انوج ثاکر (@Anuj_Thaker03) 20 نوامبر 2022

pic.twitter.com/EDZEI0pH6o

— مایک بلومنتال (@mblumenthal) 19 نوامبر 2022

باز هم، این یک راه بسیار خوب برای دیدن نظرات است.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-local-reviews-bar-positive-vs-unfavorable-34443.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است