Google Labor Day Doodle 2022

باز هم، این فقط در ایالات متحده و کانادا زندگی می کند.

امروز در ایالات متحده و کانادا روز کارگر است و گوگل برای تجلیل از کار و کمک های کارگران به ایالت هایشان، یک Doodle دارد. Doodle لوله‌کش‌ها، کشاورزان، نقاشان، نانواها، کارگران خوش دست و تحویل‌دهندگان را به نمایش می‌گذارد.

همانطور که در بالا می بینید، در م،ای سنتی Google Doodle، از لوگوی گوگل ساخته شده است.

من سعی می کنم امروز به دلیل تعطیلات و به دلیل اینکه به تازگی از یک تعطیلات طول، برگشتم و چیزهای زیادی برای بیرون آوردن، نامه های بسیار و چیزهای زیادی دارم، آن را روشن نگه دارم.

در طول انقلاب صنعتی، بسیاری از آمریکایی‌ها هفت روز در هفته برای امرار معاش، شیفت‌های سختی می‌کشند. این منجر به تولد جنبش کارگری شد، زیرا کارگران اتحادیه های کارگری و کارگری را برای دفاع از حقوق تشکیل دادند. آنها از طریق اعتصابات و تجمعات به شرایط خطرناک کار، حداقل وقفه و دستمزد ضعیف اعتراض ،د.

به ،وان یادآوری، گوگل برای ارسال پرچم‌های کوچک آمریکا استفاده می‌کند اما چیزی بیشتر در روز کارگر ندارد. حتی با قدمت 2004 و 2005، گوگل لوگوی روز کارگر را پست نکرد. اما این در سال 2016 با اولین لوگوی روز کارگر متوقف شد و از آن زمان هر سال یک Doodle دارد.

این تعطیلات در اوا، قرن نوزدهم آغاز شد، زیرا جنبش کارگری در سراسر ایالات متحده در حال شتاب گرفتن بود. در 5 سپتامبر 1892، اتحادیه کارگری مرکزی رژه ای را در میدان اتحادیه شهر نیویورک ترتیب داد – جایی که هزاران کارگر مرخصی بدون حقوق گرفتند و برای جشن تجمع ،د. اولین جشن غیر رسمی روز کارگر پس از اینکه رژه میدان اتحادیه الهام بخش رویدادهای مشابه در سراسر کشور شد، ،ت ایالات متحده رسما اولین دوشنبه سپتامبر را به ،وان تعطیلات فدرال در سال 1894 اعلام کرد.

مردم امروز تعطیلات را با مهم، ها، پیک نیک ها و تعطیلات جشن می گیرند. در حالی که سه روز آ، هفته فرصتی برای آ،ین وقفه قبل از پایان تابستان است، اما یادآور این است که کشور ما تا چه حد در پیشبرد حقوق کارگران پیشرفت کرده است. با تشکر از تمامی فعالین کارگری گذشته و کنونی که سطح زندگی ملت ما را بالا برده اند!

گوگل نوشت:

Doodle امروز روز کارگر را در ایالات متحده و کانادا جشن می گیرد. تعطیلات فدرال به تلاش و دستاوردهای زحمتکشان ارج می نهد و سهم عظیم آنها را در جامعه به رسمیت می شناسد.

روز کارگر بر همه مبارک!

نشان‌واره روز کارگر Google ۲۰۲۲

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-labor-day-doodle-2022-34034.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است