Google Halloween Velma Dinkley از Scooby Doo

این از دفتر گوگل دوبلین است و در اینجا ع، های بیشتری از این تم Scooby Doo از اینستاگرام آمده است:

می‌دانم که قبلاً تعدادی ع، هالووین را از دفاتر Google به اشتراک گذاشته‌ام، اما این یکی ممکن است مورد علاقه من باشد. یکی، این یک رویداد ،ید گوگل در هالووین است، اما حتی بیشتر، من فکر می کنم این Velma Dinkley از Scooby Doo است.

ولما در اینجا دنبال چیزی می گردد…

Google Halloween Velma Dinkley از Scooby Doo

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-halloween-velma-،ley-from-،-doo-34382.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است