Google Halloween Velma Dinkley از Scooby Doo

ولما در اینجا دنبال چیزی می گردد…

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-halloween-velma-،ley-from-،-doo-34382.html

این از دفتر گوگل دوبلین است و در اینجا ع، های بیشتری از این تم Scooby Doo از اینستاگرام آمده است:

Google Halloween Velma Dinkley از Scooby Doo

می‌دانم که قبلاً تعدادی ع، هالووین را از دفاتر Google به اشتراک گذاشته‌ام، اما این یکی ممکن است مورد علاقه من باشد. یکی، این یک رویداد ،ید گوگل در هالووین است، اما حتی بیشتر، من فکر می کنم این Velma Dinkley از Scooby Doo است.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است