Google Dungeons

او این را در به اشتراک گذاشت توییتر.

خوب، این جعلی است اما به نظر من خنده دار است. مایک رایان در توییتر این سیاه‌چال‌های گوگلی را به اشتراک گذاشت. حتی به نظر می رسد یکی از ل،ای بزرگ ساخته شده باشد.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-dungeons-34889.html

Google Dungeons

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است