Google Clarifies JSON-LD، Microdata و RDFa همه برای داده های ساختاریافته پشتیبانی می شوند

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در ماستودون.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-json-ld-microdata-rdfa-structured-data-34860.html

او گفت که گوگل “در درجه اول JSON-LD را توصیه می کند زیرا سایت ها Microdata را بسیار بیشتر از JSON-LD به دلیل تعبیه شده ،اب می کنند. ما برنامه های مخفی برای حذف پشتیب، از Microdata نداریم. به خصوص برای طرح هایی که یا بسیار حاشیه نویسی هستند. /متن سنگین یا بسیار ساده (بنابراین نیازی به انجام ژیمناستیک متا تگ ندارید)، Microdata می تواند منطقی تر باشد.”

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این به‌روزرس، شد زیرا رایان لورینگ گوگل، توییت تعبیه‌شده را در زیر مشاهده کرد، که نشان می‌دهد سردرگمی وجود دارد که ممکن است گوگل ترجیح دهد یا نه. رایان گفت، “ممکن است لازم باشد که عبارت صفحه داده های ساختار یافته اصلی گوگل را تغییر دهیم.”

جالب است که آنها از نشانه گذاری ProfilePage برای صفحات نویسنده فردی استفاده می کنند. و وای، به نوعی در JSON-LD نیست، بلکه در میکرو دیتا است. باشه باشه 🤔 pic.twitter.com/Q0MQzG6W99

— 🐝 اولسیا کوروبکا 💙💛🐝 (@Giridja) 1 فوریه 2023

را پاراگراف جدید در اسناد اکنون آمده است:

جستجوی Google از داده‌های ساختاریافته در قالب‌های زیر پشتیب، می‌کند، مگر اینکه خلاف آن مستند شده باشد. به طور کلی، ما توصیه می کنیم از قالبی استفاده کنید که پیاده سازی و نگهداری آن برای شما آسان تر است (در بیشتر موارد، JSON-LD است). هر 3 قالب برای Google به یک اندازه خوب هستند، تا زم، که نشانه گذاری معتبر باشد و به درستی بر اساس مستندات ویژگی اجرا شود.

را پاراگراف قدیمی در مستندات بخو،د:

جستجوی Google از داده‌های ساخت‌یافته در قالب‌های زیر پشتیب، می‌کند، مگر اینکه مستند دیگری باشد:

بنابراین لیزی ساسمن اسناد را به روز کرد تا این موضوع را منع، کند.

گوگل در اسناد توسعه‌دهنده جستجوی خود تصریح کرده است که JSON-LD، Microdata و RDFa همگی فرم‌هایی هستند که به طور کامل برای داده‌های ساختاریافته و جستجوی Google پشتیب، می‌شوند. گوگل نوشت، “هر سه قالب پشتیب، شده برای Google به یک اندازه خوب هستند، تا زم، که معتبر باشند و طبق اسناد ویژگی به درستی اجرا شوند.”

طرحواره گوگل

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است