Google AdSense Rewarded Ad Gate برنامه بتا

بنابراین آیا هر یک از شما می خواهد روی یک تبلیغ کلیک کند و مجبور شود 30 ث،ه با آن تبلیغ تعامل داشته باشد تا من پول بیشتری ،ب کنم؟ 🙂

این تصویر Admob در عمل است از اینجا:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

Google AdSense در حال آزمایش یک نوع تبلیغ جدید برای ناشران به نام Rewarded Ad Gate برنامه بتا است. این برنامه چیزی است که گوگل در AdMob دارد و اساساً به شما امکان می دهد به برخی از بازدیدکنندگان “وفادار” خود با تبلیغات طول، تر، حتی تبلیغات قابل پخش خدمات ارائه دهید.

همانطور که توسط ناشر در انجمن ها توضیح داده شده است، “برنامه بتای Rewarded Ad Gate این فرصت را به شما می دهد تا از بیشترین کاربران درگیر خود درآمد ،ب کنید. اگر کاربر مرتباً از سایت شما بازدید می کند، راهی برای جمع آوری درآمد اضافی از تبلیغات خواهید داشت.”

این مطلب توسط یک ناشر در WebmasterWorld انجمن ها و من واقعاً نمی توانم چیزی در مورد این خاص برای AdSense پیدا کنم، اما نسخه های Google Admob وجود دارد.

هم اکنون به چگونگی کارکرد آن می پردازیم:

  • دروازه آگهی پاداش داده شده در پنجمین صفحه نمایش هر ماه به بازدیدکنندگان نمایش داده می شود
  • اگر بازدیدکننده انتخاب کند که یک تبلیغ کوتاه را مشاهده کند، یک تبلیغ ویدیویی یا تصویری به مدت 30 ث،ه یا کمتر پخش می شود
  • پس از تکمیل آگهی پیام “تشکر” ظاهر می شود و بازدید کننده به سایت شما دسترسی پیدا می کند
  • اگر کاربر انتخاب کند که یک آگهی کوتاه را مشاهده نکند، نمی‌تواند به سایت دسترسی پیدا کند تا زم، که بازدیدهای صفحه‌اش در ماه بعد بازنش، شود یا اینکه آگهی را مشاهده کند.
بحث انجمن در WebmasterWorld.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-adsense-rewarded-ad-gate-beta-34453.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است