Google AdSense Rewarded Ad Gate برنامه بتا

همانطور که توسط ناشر در انجمن ها توضیح داده شده است، “برنامه بتای Rewarded Ad Gate این فرصت را به شما می دهد تا از بیشترین کاربران درگیر خود درآمد ،ب کنید. اگر کاربر مرتباً از سایت شما بازدید می کند، راهی برای جمع آوری درآمد اضافی از تبلیغات خواهید داشت.”

بنابراین آیا هر یک از شما می خواهد روی یک تبلیغ کلیک کند و مجبور شود 30 ث،ه با آن تبلیغ تعامل داشته باشد تا من پول بیشتری ،ب کنم؟ 🙂

هم اکنون به چگونگی کارکرد آن می پردازیم:

  • دروازه آگهی پاداش داده شده در پنجمین صفحه نمایش هر ماه به بازدیدکنندگان نمایش داده می شود
  • اگر بازدیدکننده انتخاب کند که یک تبلیغ کوتاه را مشاهده کند، یک تبلیغ ویدیویی یا تصویری به مدت 30 ث،ه یا کمتر پخش می شود
  • پس از تکمیل آگهی پیام “تشکر” ظاهر می شود و بازدید کننده به سایت شما دسترسی پیدا می کند
  • اگر کاربر انتخاب کند که یک آگهی کوتاه را مشاهده نکند، نمی‌تواند به سایت دسترسی پیدا کند تا زم، که بازدیدهای صفحه‌اش در ماه بعد بازنش، شود یا اینکه آگهی را مشاهده کند.

Google AdSense در حال آزمایش یک نوع تبلیغ جدید برای ناشران به نام Rewarded Ad Gate برنامه بتا است. این برنامه چیزی است که گوگل در AdMob دارد و اساساً به شما امکان می دهد به برخی از بازدیدکنندگان “وفادار” خود با تبلیغات طول، تر، حتی تبلیغات قابل پخش خدمات ارائه دهید.

این تصویر Admob در عمل است از اینجا:

بحث انجمن در WebmasterWorld.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-adsense-rewarded-ad-gate-beta-34453.html

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این مطلب توسط یک ناشر در WebmasterWorld انجمن ها و من واقعاً نمی توانم چیزی در مورد این خاص برای AdSense پیدا کنم، اما نسخه های Google Admob وجود دارد.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است