Google Ads Scripts اکنون از کمپین‌های حداکثر عملکرد پشتیبانی می‌کند

گوگل اعلام کرد که اسکریپت‌های Google Ads اکنون از کمپین‌های Performance Max پشتیب، می‌کنند. گوگل گفت: “این به ،وان یک نوع کمپین کاملاً جدید در اسکریپت ها تلقی می شود، شبیه به نحوه عملکرد کمپین های ویدیویی یا ،ید”.

هنگامی که یک PerformanceMaxCampaign را انتخاب کردید، می تو،د عملیات معمولی مانند توقف یا فعال ، کمپین، و همچنین انتخاب و تغییر ا،ر انواع دارایی در گروه های دارایی را انجام دهید.

شما نمی تو،د دارایی های متنی را به این روش تغییر دهید، و نمی تو،د کمپین ها یا گروه های دارایی جدید را از طریق اسکریپت ایجاد کنید.

گوگل گفت: “کمپین‌های ،ده‌فروشی Performance Max فقط به صورت محدود پشتیب، می‌شوند، زیرا گروه‌های فهرست‌بندی را نمی‌توان از طریق اسکریپت‌ها مدیریت کرد.”

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-ads-scripts-performance-max-campaigns-34091.htmlجزئیات فنی در مورد نحوه کار این در انتخابگر کمپین های حدا،ر عملکرد در AdsApp

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است