Google Ads API نسخه 12 کتابخانه های مشتری و نمونه کدها را به روز می کند

از جینی ماروین، رابط Google Ads، در مورد چیزهای جدید در این سؤال پرسیدم اعلامیه و او روشن کرد

درست است، اگرچه کتابخانه های مشتری و نمونه کدهای به روز شده از زمان اعلام اولیه جدید هستند https://t.co/pLJjqDrGHJ.

– AdsLiaison (@adsliaison) 9 نوامبر 2022

گوگل کتابخانه های مشتری و نمونه های کد را برای API جدید Google Ads نسخه 12 که چند هفته پیش منتشر شد، به روز کرده است.

نمونه کدها روشن هستند Github و شامل ApplyRecommendation.cs، DetectAndApplyRecommendations.cs، DismissRecommendation.cs و GetTextAdRecommendations.cs می شود. همه اینها حدود 9 روز پیش اضافه شدند.

بنابراین اگر می‌خواهید چند نمونه کد به‌روزرس، شده باشد، Google اکنون شما را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-ads-api-12-client-li،ries-code-examples-34395.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است