Google محتوای کوتاه‌تر را بیشتر یا بهتر نمی‌خزد و فهرست‌بندی نمی‌کند

گری افزود: “محتوای طاقچه همچنین می تواند ایند، شود. به هیچ وجه جریمه نمی شود، اما به طور کلی محتوایی که در اینترنت محبوب است، به ،وان مثال، بسیاری از افرادی که به آن لینک می شوند، راحت تر ،یده شده و ایند، می شوند.”

سوال در 3:13 دقیقه در این ویدئو، این بود: «اگر سایتی دارای فهرستی است که در مورد موضوعات تخصصی پوشش می‌دهد، که اغلب جستجو نمی‌شود، گوگل بیشتر احتمال دارد صفحات را ب،د و اگر محتوا کوتاه باشد، و بنابراین ذخیره آن ارزان‌تر است. در شاخص؟”

در اینجا فیلم جاسازی شده است:

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-s،rter-content-index-crawl-34491.html

گری گفت: نه، او گفت: “طول محتوا بر تعداد دفعات ،یدن و ایند، ، آن تاثیر نمی‌گذارد. همچنین به نرخ ،یدن یک الگوی URL کمکی نمی‌کند.”

در آ،ین ساعات اداری گوگل، گری ایلیس گفت که گوگل به احتمال زیاد محتوای کوتاه‌تر یا خاص‌تر را بهتر یا بدتر از سایر اشکال محتوا ،یده یا فهرست‌بندی نمی‌کند. فقط به این دلیل که محتوا کوتاه‌تر است و به‌طور بالقوه ،یدن آن ارزان‌تر است، به این م،ا نیست که Google آن محتوا را سریع‌تر یا بهتر از محتوای طول،‌تر فهرست‌بندی می‌کند.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است