Google سؤالات متداول کمتر نتایج غنی و سایر نتایج غنی را نشان می دهد؟


گوگل ممکن است نتایج غنی کمتری را نشان دهد، به ویژه، نتایج غنی از پرسش‌های متداول و احتمالاً مردم نیز می‌پرسند (اگرچه فکر می‌کنم این یک اشکال در ابزارهای ردیابی است). RankRanger افت 3 تا 4 امتیازی را در نتایج غنی از پرسش‌های متداول نشان می‌دهد که در جستجوی Google نمایش داده می‌شوند.

در اینجا یک اسکرین شات از ابزار RankRanger که می تو،د برای بزرگنمایی کلیک کنید:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

رندی میجرز در این مورد از من پرسید توییتر روز دیگر و ممکن است حق با او باشد؟ او گفت: «به نظر می‌رسد که گوگل به‌شدت نمایش نتایج غنی سؤالات متداول در SER را در سراسر جهان تقریباً همزمان با انتشار هر،مه ۱۹ اکتبر کاهش داده است».

@rustybrick به نظر می‌رسد که گوگل به‌شدت نمایش سؤالات متداول Rich Results در SER را در سراسر صفحه تقریباً همزمان با انتشار هر،مه ۱۹ اکتبر کاهش داده است. چندین عبارت را در دسک تاپ و موبایل بررسی کردم و فقط 1 سایت با چند سؤال متداول ظاهر شد. آیا تاییدی در این مورد وجود دارد؟ تغییر سیاست؟

– رندی میجرز (@randymajors) 24 اکتبر 2022

در مورد مردم همچنین می پرسند، ممکن است یک اشکال با ابزار ردیابی باشد؟

ابزار RankRanger:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

سمروش:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

آیا اخیراً متوجه هیچ یک از این کاهش نتایج غنی شده اید؟

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-fewer-faq-rich-results-34297.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است