Google دستورالعمل‌های ساختار URL را با نویسه‌های پشتیبانی شده به‌روزرسانی می‌کند

این تغییرات بزرگی است که من با این به روز رس، سند مشاهده کردم.

بحث انجمن در توییتر.

منبع: https://www.seroundtable.com/google-url-structure-guidelines-supported-characters-35747.html

از دیگر تغییرات سند می توان به این دو ضمیمه به بخش «حل این مشکل» اشاره کرد. این چیزی است که اضافه شده است:

  • یک ساختار URL ساده ایجاد کنید. سازماندهی محتوای خود را به گونه ای در نظر بگیرید که URL ها به صورت منطقی و به گونه ای ساخته شوند که برای انسان قابل درک باشد.
  • اگر سرور وب با حروف بزرگ و کوچک در URL ی،ان رفتار می کند، همه متن ها را به حروف بزرگ تبدیل کنید تا تشخیص اینکه URL ها به همان صفحه ارجاع می دهند برای Google آسان تر است.

الگوی وب لوگوی گوگل

گوگل خود را به روز کرده است دستورالعمل های ساختار URL برای مشخص ، کاراکترهایی که جستجوی Google در URL ها پشتیب، می کند.

پاراگراف مقدمه اکنون با گفتن این جمله پایان می‌یابد: “Google از نش،‌های اینترنتی همانطور که توسط RFC 3986 تعریف شده است پشتیب، می‌کند. نویسه‌هایی که توسط استاندارد به‌،وان رزرو شده تعریف شده‌اند باید درصد رمزگذاری شوند. نویسه‌های ASCII رزرو نشده ممکن است به شکل غیر رمزگذاری‌شده باقی بمانند. علاوه بر این، نویسه‌هایی در محدوده غیرASCII باید UTF-8 encod شوند.”

قبلا گوگل نوشت، “ساختار URL یک سایت باید تا حد امکان ساده باشد. محتوای خود را سازماندهی کنید تا URL ها به صورت منطقی و به گونه ای ساخته شوند که برای انسان قابل درک باشد.”