Google تاریخ منسوخ شدن مدل‌های اسناد مبتنی بر قوانین مبتنی بر قوانین بدون آخرین کلیک را به اواسط ژوئیه منتقل می‌کند

Google تاریخی را به تعویق انداخته است که مدل‌های اسناد مبتنی بر قو،ن بدون آ،ین کلیک منسوخ می‌شوند. قرار بود این ماه باشد، اما به اواسط تیر کشیده شد، بنابراین یک ماه بعد.

وقتی برای اولین بار در اینجا به آن پرداختیم، جزئیات بسیار بیشتری در مورد این تغییر دارم.

تأخیر کاهش داده های تبلیغات گوگل

گوگل نوشت“در ادامه اعلام ما مبنی بر اینکه مدل‌های انتساب کلیک اول، خطی، زوال زم، و موقعیت‌محور از بین خواهند رفت، از اواسط ژوئیه قابلیت انتخاب این مدل‌ها را برای همه تبدیل‌های Google Ads حذف خواهیم کرد. ”

“این بدان م،است که تبدیل‌های جدید ایجاد شده دیگر گزینه اول کلیک، خطی، زوال زم، یا مبتنی بر موقعیت را به ،وان گزینه مدل ارجاع نخواهند داشت. تبدیل‌های موجود که از این مدل‌ها استفاده نمی‌کنند نیز دیگر نمی‌توانند به این مدل‌ها تغییر کنند. اگر حساب شما با استفاده از این مدل‌های انتساب، تبدیل‌هایی دارد، این تبدیل‌ها می‌توانند تا زم، که در ماه سپتامبر به طور کامل حذف شوند، به استفاده از آنها ادامه دهند.”

گوگل در ابتدا گفت که این اتفاق در این ماه، در ژوئن 2023 و سپس به طور کامل تا سپتامبر 2023 رخ خواهد داد، اما اکنون گفته است که تا اواسط ماه آینده شروع نخواهد شد.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-data-driven-attribution-deprecation-extended-35598.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است