GA4 به بازاریابان اجازه می‌دهد در مورد واجد شرایط بودن اعتبار تبدیل Ads اظهار نظر کنند

شیرجه عمیق: برای اطلاعات بیشتر در مورد چیست اینجا را کلیک کنید کانال ها واجد شرایط هستند برای دریافت اعتبار برای تبدیل و نحوه تبدیل تبدیل به Google Ads را وارد کنید.


منبع: https://searchengineland.com/ga4-ads-conversion-credit-eligibility-428531

چگونه کار می کند. تبلیغ‌کنندگان می‌توانند در تب‌های خلاصه تبدیل، جزئیات تبدیل، و کمپین‌ها مشاهده کنند که کدام یک از کانال‌هایشان واجد شرایط دریافت اعتبار برای هر تبدیل در Google Ads هستند. در Google Analytics، این اطلاعات را می توان در صفحه تنظیمات Attribution پیدا کرد.

کدام کانال ها واجد شرایط هستند در این مورد دو کانال وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

  • کانال های پولی گوگل: فقط کانال‌های پولی Google Ads واجد شرایط دریافت اعتبار تبدیل هستند.
  • کانال های پولی و ارگ،ک: کانال‌های پولی و ارگ،ک واجد شرایط دریافت اعتبار تبدیل هستند، اما فقط اعتبار اختصاص داده شده به کانال‌های Google Ads در حساب‌های Google Ads شما ظاهر می‌شود.

چرا ما اهمیت می دهیم. این قابلیت جدید به شما می‌گوید کدام کانال‌ها به تبدیل کمک می‌کنند و به شما کمک می‌کند تاثیر کمپین‌هایتان را بهتر درک کرده و اندازه‌گیری کنید. این داده‌ها برای تبلیغ‌کنندگان بسیار مفید خواهد بود، زیرا آنها می‌توانند استراتژی‌های جدیدی را برای افزایش تبدیل و درآمد با اطمینان و اطمینان بیشتر ایجاد کنند.

آنچه گوگل گفته است. این موتور جستجو در بی،ه ای توضیح داد:

  • «اکنون می‌تو،د انتخاب کنید کدام کانال‌ها واجد شرایط اعتبار تبدیل برای تبدیل‌های وب به اشتراک‌گذاشته‌شده با Google Ads هستند: کانال‌های پولی Google (که قبلاً ترجیح داده می‌شد) یا کانال‌های پولی و ارگ،ک (قبلاً بین کانالی).»

دریافت خبرنامه جستجوی روزانه بازاریابان به آن تکیه می کنند.


برای اولین بار، بازاریاب هایی که با GA4 کار می کنند، می توانند انتخاب کنند که کدام یک از کانال های آنها واجد شرایط دریافت اعتبار تبدیل برای تبدیل های وب به اشتراک گذاشته شده با Google Ads باشد. این مورد برای کانال‌های پولی Google (که قبلاً ترجیح داده می‌شد) و کانال‌های پولی و ارگ،ک (قبلاً چند کانالی) اعمال می‌شود.

Google در حال ایجاد تغییراتی است که به تبلیغ‌کنندگان بینش بهتری در مورد عملکرد تبدیل می‌دهد.

تبلیغ‌کنندگان باید توجه داشته باشند که کانال پیش‌فرض کانال‌های پولی Google است، با این حال، بازاریابان این گزینه را دارند که به جای آن کانال‌های PPC و ارگ،ک را انتخاب کنند.


نحوه تغییر تنظیمات در گوگل آنالیتی،، این تنظیمات را می توان در هر زمان با رفتن به ویرایش کرد Admin > تنظیمات Attribution صفحه هنگامی که تنظیمات برگزیده خود را به‌روزرس، کردید، تغییرات بر روی تبدیل‌ها اعمال می‌شود.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است