Core Web Vitals یک الزام Google Discover نیست

جان نیز به لینک خط‌مشی‌های محتوای Google Discover و وارد Google Discover شوید اسناد کمکی

به طور خلاصه، خیر، برای گنجاندن در Google Discover نیازی به امتیازات حیاتی وب اصلی شگفت انگیز ندارید.

آیا برای گنجاندن در Google Discover به امتیازات حیاتی وب اصلی برجسته نیاز دارید؟ پاسخ منفی است، حداقل جان مو، از گوگل گفت: “ما این ارتباط را در جایی مستند نداریم.”

بحث انجمن در ماستودون.


منبع: https://www.seroundtable.com/core-web-vitals-not-a-google-discover-requirement-34676.html

جان همچنین گفت: “من تعجب می کنم اگر CWV یک ا،ام برای Discover باشد.”

او این را گفت ماستودون وقتی از او پرسیده شد، “بسیاری از مردم از من می پرسند که آیا سرعت بارگذاری سایت برای ورود به Google Discover باید بالا باشد؟ یا باید آدرس های اینترنتی ما در CWV خوب باشد؟”

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است