91 درصد از متقاضیان خواهان بازه حقوقی در آگهی استخدام هستند


بازار کار دائما در حال تغییر است و یکی از روندهایی که در حال افزایش است شفافیت حقوق و دستمزد است.

بر اساس نظرسنجی اخیر لینکدین، 91% از پاسخ دهندگان مستقر در ایالات متحده گفتند که مشاهده محدوده حقوق در یک پست شغلی بر تصمیم آنها برای درخواست تأثیر می گذارد.

این نظرسنجی نشان داد که محدوده حقوق تقریباً به اندازه مسئولیت های نقش در تعیین تصمیم یک نامزد برای درخواست اهمیت دارد.

82% یکی از پاسخ دهندگان در نظرسنجی دیگری در لینکدین گفت که مشاهده محدوده حقوق در شرح شغل به آنها تصور مطلوب تری از یک شرکت می دهد.

سال 2023 در حال شکل گیری سال بزرگی برای شفافیت حقوق و دستمزد است و کالیفرنیا و واشنگتن به فهرست رو به رشد ایالت ها و شهرداری ها ملحق می شوند که کارفرمایان را م،م می کند محدوده حقوق و دستمزد را در لیست مشاغل لحاظ کنند.

،ن زده می شود که اکنون قو،ن شفافیت پرداخت ها را پوشش می دهد 20% از همه کارگران ایالات متحده

اما چرا شفافیت حقوق اینقدر مهم است؟

نه تنها به ی،ان ، زمین بازی و ارتقای برابری دستمزد کمک می کند، بلکه می تواند در درازمدت به سود ،ب و کارها باشد.

یک مطالعه توسط دو استاد دانشگاه یوتا نشان داد که افزایش شفافیت منجر به کاهش 20 درصدی نابرابری ،تی در پرداخت شد.

از سوی دیگر، مطالعه‌ای که توسط یک استاد دانشکده بازرگ، هاروارد انجام شد، نشان داد که شرکت‌ها در ایالت‌ها و شهرهایی که قو،ن شفافیت پرداخت‌ها دارند، شاهد کاهش دستمزد کلی آنها دو تا سه درصد بوده‌اند، زیرا این قو،ن کارفرمایان را تشویق می‌کنند دستمزدهای پایین‌تری برای جلوگیری از مذاکره مجدد پرهزینه تعیین کنند.

در یک بازار کار فشرده، بیش از هر زمان دیگری برای شرکت ها مهم است که در مورد شیوه های پرداخت خود شفاف باشند.

با گنجاندن محدوده حقوق در پست‌های شغلی، ،ب‌وکارها می‌توانند استعدادهای برتر را جذب و حفظ کنند، برداشت نامزدها از شرکت را بهبود بخشند و نیروی کار با انگیزه و رضایت بیشتری ایجاد کنند.

این برای مشاغل در لینکدین چه م،ایی دارد؟

نظرسنجی لینکدین در مورد شفافیت حقوق و دستمزد، بینش های ارزشمندی را برای مشاغل بازاریابی آگهی های شغلی در این پلت فرم ارائه می دهد.

پذیرش این گرایش این پتانسیل را دارد که به روش های زیر به مشاغل کمک کند:

  • جذب متقاضیان بیشتر: با گنجاندن محدوده حقوق در آگهی‌های شغلی، ،ب‌وکارها می‌توانند کارجویان بیشتری را جذب کنند که شفافیت پرداخت را در اولویت قرار می‌دهند.
  • بهبود برداشت های نامزدها: گنجاندن اطلاعات حقوق و دستمزد در آگهی‌های شغلی می‌تواند بر درک نامزد از شرکت تأثیر بگذارد.
  • جذب استعدادهای من،: ،ب و کارها می توانند کاندیداهایی را جذب کنند که احتمال دارد یک پیشنهاد شغلی را بپذیرند زیرا آنها درک می کنند که چه حقوقی به آنها پرداخت می شود. این می تواند به ،ب و کارها در صرفه جویی در زمان و منابع در فرآیند استخدام کمک کند.
  • ترویج برابری حقوق: ،ب‌وکارها با پذیرش شفافیت پرداخت‌ها می‌توانند برابری دستمزد را ارتقا دهند و نابرابری ،تی در پرداخت را کاهش دهند.
  • رعایت قو،ن: این اطلاعات می تواند به ،ب و کارها کمک کند تا مطلع شوند و اطمینان حاصل کنند که آگهی های شغلی خود را به گونه ای بازاریابی می کنند که مطابق با مقررات فعلی باشد.

،ب‌وکارها با برجسته ، دامنه‌های حقوق، بهبود برداشت‌های نامزدها، جذب استعدادهای من، و ارتقای برابری دستمزد، می‌توانند استراتژی‌های جذب استعداد خود را بهینه کنند و در بازار کار به سرعت در حال تغییر باقی بمانند.


منبع: لینکدین

تصویر ویژه: BongkarnGraphic/Shutterstock
منبع: https://www.searchenginejournal.com/linkedin-data-91-of-applicants-want-salary-range-in-job-posting/479267/

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است