گوگل 2 معیار جدید را به گزارش های GA4 اضافه می کند


گوگل آنالیتی، در حال اضافه ، دو معیار جدید به ویژگی های GA4 است که بینش بیشتری را در مورد تعداد صفحاتی که بازدیدکنندگان مشاهده می کنند و مدت اقامت آنها ارائه می دهد.

بازدید در هر جلسه و میانگین مدت جلسه اکنون در Explorations and Reporting Customization در GA4 در دسترس هستند.

بازدید در هر جلسه تعداد صفحه‌های برنامه یا صفحات وب را که افراد در طول یک بازدید به آنها نگاه می‌کنند، ردیابی می‌کند میانگین مدت جلسه زم، را که کاربران در وب سایت صرف می کنند اندازه گیری می کند.

اعلامیه ای از Carly Boddy، مدیر محصول در Google Analytics، نشان می دهد که چگونه می توان این معیارها را هنگام ساخت گزارش های سفارشی اضافه کرد:

با این معیارهای جدید که اکنون در دسترس است، گزارش‌هایی را از ابتدا بسازید تا نیازهای ،ب‌وکار خود را در سفارشی‌سازی گزارش‌ها برآورده کنید #GA4 pic.twitter.com/GZf3PcPtyS

– کارلی بادی (@carly_،dy) 30 نوامبر 2022

اگر بازدیدها در هر جلسه و میانگین مدت جلسه را برای ویژگی های Universal Analytics (UA) دنبال کنید، چند تفاوت کلیدی در مورد GA4 وجود دارد که باید بد،د.

احتمالاً تفاوتی در تعداد جلسات مشاهده خواهید کرد که بر اساس عوامل زیر می‌تواند از ،ب‌وکاری به ،ب‌وکار دیگر متفاوت باشد:

  • جغرافیا: ویژگی های UA یک جلسه جدید را در نیمه شب شمارش می کنند حتی اگر کاربر آن را ، نکرده باشد، به این م،ی که تعداد جلسات ممکن است بیشتر از GA4 باشد. مناطق زم، کاربران خود و میزان احتمال عبور آنها از آستانه نیمه شب برای راه اندازی مجدد جلسه را در نظر بگیرید.
  • بر،ب گذاری UTM: بر،ب گذاری UTM در وب سایت شما، جلسه را در UA بازنش، می کند، به این م،ی که ممکن است تعداد جلسات بسیار بیشتری را در UA نسبت به GA4 مشاهده کنید.
  • فیلترها: داده‌های گزارش‌دهی UA ممکن است مشمول فیلترهایی باشند که داده‌ها را حذف می‌کنند. داده‌های موجود در گزارش GA4 برای مشتریان GA360 ممکن است تحت فیلترهایی قرار گیرند که مشخص می‌کنند کدام داده از یک ویژگی منبع در یک ویژگی فرعی ظاهر می‌شود.
  • برآورد ،: ویژگی‌های GA4 از ،ن آماری تعداد جلسات در وب‌سایت یا برنامه شما با ،ن تعداد شناسه‌های جلسه منحصربه‌فرد استفاده می‌کنند، در حالی که ویژگی‌های UA تعداد جلسات را ،ن نمی‌زنند. ویژگی های GA4 به طور کارآمدتر جلسات را با دقت بالا و میزان خطای کم شمارش می کند.

منبع: @carly_،dy در توییتر
تصویر ویژه: p،to_gonzo/Shutterstock
منبع: https://www.searchenginejournal.com/google-adds-2-new-metrics-to-ga4-reports/472917/

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است