گوگل گفت که داشتن منوهای ناوبری متعدد تاثیری بر عملکرد سئوی شما ندارد

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-multiple-navigation-menus-seo-35519.html

سوال: آیا داشتن منوهای ناوبری متعدد می تواند به عملکرد سئو آسیب برساند؟ یک منوی اصلی با تمام دسته بندی های مهم سایت و منوی فرعی برای ارتقاء دسته بندی های مرتبط با ،دهای برند.

سوال پیش آمد در ساعت 10:05 در ویدیو

منوهای گوگل

در اینجا فیلم جاسازی شده است:

اگر شما آن را دارید، برای اه، سئو مهم نیست که یک، دو یا چند منوی ناوبری داشته باشید. گوگل احتمالاً قادر است بفهمد که ناوبری خود را در بالا، چپ و پایین صفحه خود دارید.

پاسخ: بسیار بعید است که داشتن چندین منوی ناوبری هیچ تاثیری بر سئوی سایت شما داشته باشد.

گری ایلیس از گوگل در یک ویدیوی ساعات اداری SEO گفت که داشتن منوهای ناوبری متعدد تاثیری بر عملکرد سئوی شما نخواهد داشت. این بدان م،است که هیچ تاثیر مثبت یا منفی بر عملکرد سئوی شما ندارد.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است