گوگل گفت: محتوای شما در مواقعی که شک دارید به صورت تخصصی نوشته نشده است

به عبارت دیگر، اگر نمی تو،د تشخیص دهید که محتوای سایت شما یا یک صفحه خاص توسط یک متخصص نوشته شده است، احتمالاً توسط یک متخصص نوشته نشده است. اگر کاربران شما نمی توانند درک کنند که محتوا به صورت ماهرانه نوشته شده است، موتورهای جستجو چگونه می توانند آن را درک کنند؟

در اینجا این توییت‌ها در چارچوب هستند، این چهار مورد از آنها است:

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-content-expert-34154.html

جان مو، از گوگل روز گذشته یک خط خوب دیگر داشت. او گفت: “اگر نمی د،د محتوای شما کارشناسی شده است یا خیر، قطعاً کارشناسی نشده است.”

یکی از راه‌های فکر ، به این موضوع این است که اگر نمی‌د،د محتوای شما ماهرانه نوشته شده است یا نه، پس قطعاً ماهرانه نوشته نشده است.

— 🌽〈لینک href=//johnmu.com rel=canonical 〉🌽 (@JohnMu) 25 سپتامبر 2022

نظر شما در مورد این خط چیست؟

من بیشتر روی آنچه کاربران شما انتظار دارند تمرکز می کنم. آیا روی موضوعاتی تمرکز می کنید که کاربران انتظار اطلاعات به روز را دارند؟ یا چیزی است که به خوبی تثبیت شده و تغییر نمی کند؟ این در درجه اول یک چیز سئو نیست و شما باید متخصص موضوعی باشید که در آن منتشر می کنید.

— 🌽〈لینک href=//johnmu.com rel=canonical 〉🌽 (@JohnMu) 24 سپتامبر 2022

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است