گوگل چرخ فلک پرسش و پاسخ آموزشی را حذف کرد

برای اندازه واقعی کلیک کنید

میز معلم گوگل

در اینجا یک اسکرین شات از بخش حذف شده از آن سند راهنما آمده است:

گوگل امکان انصراف از چرخ و فلک پرسش و پاسخ آموزشی را در نتایج جستجوی خود حذف کرده است. اسناد راهنمای اصلی دارای بخشی بود با پیوندی به فرمی برای درخواست عدم نمایش محتوای شما در چرخ فلک پرسش و پاسخ آموزش، که اکنون حذف شده است.

اکنون، به نظر می رسد اگر گوگل بخواهد محتوای شما را در چرخ فلک پرسش و پاسخ آموزشی نشان دهد، حتی اگر از نشانه گذاری استفاده نکنید و گوگل آن را به طور خودکار شناسایی کند، هیچ راهی برای انصراف شما وجود ندارد، خارج از noindex و روبات های سنتی. روش های txt.

این دو نوع صفحه هستند که از داده های ساختاری پرسش و پاسخ آموزش پشتیب، می کنند:

  • صفحه فلش کارت: صفحه ای که حاوی فلش کارت هایی است که معمولاً در یک طرف آن یک سؤال و در طرف دیگر یک پاسخ وجود دارد. برای علامت گذاری صفحات فلش کارت، به خواندن این راهنما ادامه دهید تا نحوه انجام آن را بیاموزید طرح پرسش و پاسخ آموزشی را اضافه کنید.
  • صفحه پرسش و پاسخ واحد: صفحه ای که فقط شامل یک سوال است و پس از آن پاسخ های ارسالی توسط کاربر وجود دارد. برای علامت گذاری صفحات پرسش و پاسخ، اضافه کنید نشانه گذاری QAPage بجای.

گوگل تقریباً یک سال پیش داده‌های ساختاری پرسش و پاسخ آموزش را راه‌اندازی کرد و در چند ماه گذشته ویژگی‌ها، گزارش‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی را اضافه کرده است. اما اکنون، اگر می‌خواهید انصراف دهید، نمی‌تو،د درخواست حذف کنید.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-education-q-a-carousel-opt-out-35296.html

اگر بخواهیم منصفانه باشیم، بیشتر داده های ساختاریافته و ،اصر نتیجه غنی دارای انصراف نیستند – بنابراین غیرعادی بود که این ویژگی دارای یک انصراف ویژه باشد.

گوگل نوشت قبلا، “ممکن است به طور خودکار محتوای شما را در چرخ فلک پرسش و پاسخ آموزشی نشان دهیم.” گوگل سپس نوشت: “برای انصراف از حضور در چرخ فلک پرسش و پاسخ آموزش، این فرم را پر کنید.” فرم در واقع هنوز زنده است، در حال حاضر، می تو،د به آن دسترسی داشته باشید اینجا اما من گمان می کنم که آنها اکنون بررسی نتایج فرم را متوقف کنند.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است