گوگل پشتیبانی از نقشه سایت را با پینگ پایان می دهد

این چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که گوگل اعلام کرد پینگ ، نقشه‌های سایت به کشف زودتر محتوای جدید توسط گوگل کمک می‌کند. اما چند سال پیش، گوگل مجبور شد به سئوکاران بگوید که نقشه‌های سایت پینگ هنوز کار می‌کنند – خوب، در پایان سال جاری این کار را نخواهد کرد.

جان اضافه کرد، “مشکل بیشتر این است که برخی از CMS ها/سرورها آ،ین حالت را روی تاریخ/زمان فعلی برای همه صفحات تنظیم می کنند. این باعث می شود که داده ها بی فایده باشند. تنظیم CMS خوب آن را با دقت، حتی اگر همیشه کامل نباشد، بسیار مفیدتر است.”

چند ماه پیش، گوگل در مورد تگ lastmod در نقشه سایت صحبت کرد و گفت اگر “چیزی جدید برای موتورهای جستجو ارائه می کنید که می خواهید در جستجو منع، شود”، تاریخ آ،ین حالت را به روز کنید، اگر نه، پس ندهید.

بحث انجمن در توییتر.




منبع: https://www.seroundtable.com/google-to-drop-support-for-sitemaps-ping-endpoints-35617.html

گوگل اعلام کرد در عرض شش ماه به پشتیب، از نقاط پای، پینگ نقشه سایت پایان می دهد. گوگل گفت این به این دلیل است که آنها «خیلی مفید نیستند» و «ا،ریت قریب به اتفاق ارسال‌ها منجر به اسپم می‌شوند».

در عوض، گوگل گفت از تاریخ آ،ین حالت به طور دقیق در فایل نقشه سایت خود استفاده کنید. گوگل نوشت: «امروزه lastmod واقعاً در بسیاری از موارد مفید است و ما از آن به ،وان سیگنالی برای زمان‌بندی ،یدن به URLهایی که قبلاً کشف کرده بودیم استفاده می‌کنیم.» برای اینکه ،صر lastmod مفید باشد، ابتدا باید در قالب تاریخ پشتیب، شده باشد (که در sitemaps.org مستند شده است)؛ کنسول جستجو به شما می گوید که آیا یک بار نقشه سایت خود را ارسال نکرده اید یا خیر. دوم، باید به طور مداوم مطابقت داشته باشد. واقعیت: اگر صفحه شما 7 سال پیش تغییر کرد، اما در ،صر lastmod به ما می‌گویید که دیروز تغییر کرده است، در نهایت وقتی ،ت به آ،ین تاریخ تغییر صفحات شما می‌رسد، دیگر حرف شما را باور نمی‌کنیم. .

گوگل همچنین اشاره می کند که چگونه بینگ از ارسال نقشه سایت ناشناس به دلیل ارسال هر،مه ها پشتیب، نمی کند.

به ،وان یادآوری، در سال 2015 گوگل گفت که آنها واقعاً از تاریخ آ،ین حالت استفاده نمی‌کنند، اما سپس در سال 2020 آن را تغییر دادند. اسناد فعلی گوگل می گوید، “Google از مقدار lastmod استفاده می کند اگر به طور مداوم و قابل تأیید باشد (مثلاً با مقایسه با آ،ین اصلاح صفحه) دقیق باشد.”

لوگوی پینگ پنگ گوگل

گوگل اعلام کرد زم، که این مورد به طور رسمی منسوخ شود، “درخواست های HTTP (“پینگ”) به نقطه پای، منسوخ شده REST منجر به خطای 404 می شود. برای آن مورخان، گوگل در سال 2007 از پینگ نقشه های سایت پشتیب، کرد.

مایکروسافت بینگ اخیراً گفته است که تاریخ آ،ین مود بسیار مهم است و آمار بسیار مفیدی در مورد نحوه به‌روزرس، تاریخ توسط افراد ارائه کرده است.

گوگل همچنین گفت که می تو،د نقشه سایت خود را از طریق robots.txt و کنسول جستجوی گوگل ارسال کنید.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است