گوگل هالیوود میرر


گوگل هالیوود میرر

دفتر گوگل دوبلین یک اتاق آمادگی بازیگر/بازیگر با آینه ک،یک به سبک هالیوود دارد. این احتمالاً مربوط به برخی از مناطق دفتر YouTube یا شاید یک استودیو در دفتر Google برای ضبط ویدیوهای Google است.

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام به تازگی.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-،llywood-mirror-34466.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است