گوگل نمونه هایی از نحوه بهبود توضیحات متا را اضافه کرد

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-examples-of-meta-descriptions-34028.html

Google مستندات کمکی توضیحات متا خود را به روز کرده است تا پنج مثال از نحوه بهبود توضیحات متا ارائه دهد. این دیروز اضافه شد، به علاوه گوگل برخی به روز رس، های قالب بندی صفحه را انجام داد.

کد مدام ش،ته می شود، بنابراین در اینجا یک اسکرین شات وجود دارد که می تو،د روی آن کلیک کنید تا ببینید:

شما می تو،د آن نمونه های ارسال شده را پیدا کنید اینجا و در مقایسه با یک مثال خوب، یک مثال بد را به اشتراک می گذارد. اینجا اند:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است