گوگل می گوید وجود URL های محتوای تکراری در فایل نقشه سایت به احتمال زیاد باعث مشکلات رتبه بندی نمی شود

من فکر می کنم که شما در درجه اول ،یدن گیج کننده را به ،وان یک اثر اولیه می بینید، من نمی دانم که چگونه این باعث تغییرات فوری رتبه بندی برای کل سایت می شود.

– johnmu: هیچ چیز دائمی نیست، همیشه از 302 استفاده کنید 💫 (@JohnMu) 29 اکتبر 2022

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-duplicate-content-urls-in-sitemap-34329.html

بنابراین اگرچه ممکن است وجود چنین URL های تکراری در فایل نقشه سایت شما ناکارآمد باشد و باعث سردرگمی ،نده شود، نباید بر رتبه بندی جستجوی Google شما تأثیر بگذارد.

از جان پرسیده شد، “نقشه سایتی که به طور تصادفی به محتوای تکراری در کل سایت اجازه می دهد چقدر سریع می تواند باعث ایجاد مشکل در رتبه بندی شما شود؟” او پاسخ داد: «فکر نمی‌کنم باعث ایجاد مشکل در رتبه‌بندی شود». او توضیح داد که ممکن است باعث سردرگمی با “،یدن به ،وان یک اثر اولیه” شود، اما اضافه کرد، “من نمی دانم که چگونه این باعث تغییرات فوری رتبه بندی برای کل سایت می شود.”

فکر نمی‌کنم در رتبه‌بندی مشکل ایجاد کند.

– johnmu: هیچ چیز دائمی نیست، همیشه از 302 استفاده کنید 💫 (@JohnMu) 29 اکتبر 2022

این توییت هاست:

جان مو، از گوگل تایید کرد توییتر داشتن یک فایل نقشه سایت که صفحاتی را که برای دیگران تکراری هستند فهرست می کند، ،وماً باعث ایجاد مشکلاتی در رتبه بندی سایت شما نمی شود. جان گفت که ممکن است گوگل را در مورد ،یدن گیج کند، اما نباید بر رتبه بندی تاثیر بگذارد.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است