گوگل می گوید نقشه های سایت راهنمایی هستند نه سفارش

این یک بی،ه جدید نیست، بیشتر یک PSA است، یادآوری این است که Google ،یدن، نمایه سازی یا رتبه بندی URL های شما را تضمین نمی کند.

گری ایلیز از گوگل گفت لینکدین روز دیگر که نقشه های سایت راهنمایی هستند، نه سفارش. به این م،ی که فقط به این دلیل که یک فایل نقشه سایت XML را به گوگل ارسال می کنید، به این م،ا نیست که گوگل آن محتوا را فهرست و رتبه بندی می کند.

گری توضیح داد، “فایل نقشه سایت، همانطور که توسط sitemaps.org تعریف شده است، یک راه عالی برای اطلاع رس، به موتورهای جستجو در مورد URL های سایت شما است. اما به همین جا ختم می شود: شما به استیو می گویید نقشه سایت شما را بخواند، اما اگر استیو به شما اعتماد نداشته باشد. سایت کاربران را خوشحال می کند، خواندن نقشه سایت شما را خسته نمی کند.”

اگر تعجب می کردید استیو موتور جستجوی فرضی گری است.

بحث انجمن در لینکدین.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-sitemaps-are-hints-not-orders-34597.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است