گوگل می گوید صفحات را با نظرات Noindex نکنید، نظرات خوب را حفظ کنید و نظرات هرزنامه را حذف کنید

من صفحاتی با نظرات را فهرست نمی کنم — فقط باید مطمئن شوید که آنها از نوع محتوایی هستند که می خواهید در سایت خود منتشر کنید. برخی از نظرات می توانند بسیار مفید باشند، نظرات دیگر فقط اسپم هستند. خوبی ها را حفظ کن

— 🥔 johnmu (شخصی) برای سال 2022 به روز شد 🥔 (@JohnMu) 23 آگوست 2022

این توییت هاست:

من عجیب هستم، من نظرات تولید شده توسط کاربر را دوست دارم و در حالی که هزاران وبلاگ آنها را در سنین مختلف حذف ،د، آنها را در اینجا نگه داشتم. من تمام تلاشم را می کنم تا نظرات اسپم را حذف کنم و نظراتی را که اسپم نیستند حفظ کنم. جان مو، از گوگل اخیراً گفته است که صفحات دارای نظرات را فهرست نمی کند، در عوض، نظرات اسپم را حذف می کند و نظرات خوب را حفظ می کند.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-dont-noindex-pages-with-comments-33977.html

کاملاً موافقم، اما اگر نمی تو،د نظرات سایت خود را مدیریت کنید، احتمالاً می خواهید نظرات را به طور کلی غیرفعال کنید. به صفحات noindex با نظرات، به طوری که موتورهای جستجو آنها را نبینند اما کاربران آنها را ببینند، این چندان منطقی نیست. شما می خواهید مطمئن شوید که آنچه به کاربران نشان می دهید به همان اندازه خوب یا بهتر از چیزی است که به موتورهای جستجو نشان می دهید.

جان نوشت توییتر “من صفحاتی با نظرات را ایند، نمی کنم.” فقط گفت: “شما فقط باید مطمئن شوید که آنها از نوع محتوایی هستند که می خواهید در سایت خود منتشر کنید.” وی افزود: “برخی از نظرات می توانند بسیار مفید باشند، نظرات دیگر فقط اسپم هستند. موارد خوب را حفظ کنید.”

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است