گوگل می گوید سایت هایی با صفحات دسته بندی خوب نیازی به فهرست بندی نتایج جستجوی داخلی ندارند

جان همچنین اضافه کرد که داشتن صفحات نتایج جستجوی داخلی شما می تواند منجر به هر،مه یا مشکلات دیگری شود. جان گفت: “همچنین، ممکن است به طور تصادفی با “،ید داروی ارزان قیمت در صفحات جستجوی 1-800-PILLS4YOU” در فهرست بندی شده، در صورتی که از قبل از آنها مراقبت نکنید، پایان دهید.”

به طور کلی، گوگل می گوید هرگز نباید به گوگل اجازه دهید صفحات نتایج جستجوی داخلی شما را فهرست کند. اما جان مو، از گوگل گفت که شما حتی نباید در اینجا به مخالفت با توصیه های گوگل فکر کنید، اگر صفحات دسته بندی خوبی دارید، حتی نیازی به آزمایش آن نخواهید داشت.

این توییت ها هستند:

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-good-category-pages-internal-search-results-34387.html

جان گفت توییتر “اگر صفحات دسته بندی خوبی دارید، معمولاً نیازی به فهرست بندی صفحات جستجو نیست.” این بدان م،است که (1) مردم مجبور نخواهند شد سایت شما را جستجو کنند تا آنچه را که به دنبال آن هستند بیابند، آنها فقط می توانند از ناوبری شما استفاده کنند و (2) اگر می خواهید Google صفحات دسته بندی شما را فهرست کند و آنها را رتبه بندی کند. صفحه نتایج جستجو، پس شاید باید صفحه دسته بندی باشد…

اگر صفحات دسته بندی خوبی دارید، معمولاً نیازی به فهرست بندی صفحات جستجو نیست. همچنین، ممکن است به طور تصادفی با «،ید داروی ارزان قیمت در صفحات جستجوی 1-800-PILLS4YOU» در فهرست بندی شده، در صورتی که از قبل از آنها مراقبت نکنید، به پایان برسد.

– جان مو، بیشتر اینجا نیست 🐀 (@JohnMu) 8 نوامبر 2022

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است