گوگل می گوید رشد ریز داده ها نسبتاً راکد است

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-growth-of-microdata-is-fairly-stagnant-34016.html

جهان از ریزداده ها “حرکت” ندارد. هنوز باید راهی برای حاشیه نویسی درون خطی html وجود داشته باشد.

– رایان لورینگ (@rrlevering) 30 آگوست 2022

رایان قبلاً گفت: “جهان از ریزداده “حرکت” ندارد. هنوز باید راهی برای حاشیه نویسی HTML درون خطی وجود داشته باشد.

رشد ریزداده ها نسبتاً راکد است، اما تا سال گذشته همچنان بیشتر در وب دیده می شد. مواردی وجود دارد که شما به‌جای ارائه‌ی ابرداده‌ها، به م،ای واقعی کلمه محتوای HTML را حاشیه‌نویسی می‌کنید، جایی که کپی ، محتوای متنی کامل می‌تواند برای پذیرش غیرقابل قبول باشد.

– رایان لورینگ (@rrlevering) 30 آگوست 2022

در اینجا متن این بی،ه آمده است:

ما (https://t.co/ooIuC1elTy) این را قدیم به ،وان راه حلی برای کاستی در نحو Microdata اضافه کرد – به همین دلیل است می گوید که با آن در نماد RDFa زحمت نکشید، زیرا پشتیب، بومی برای فهرست ، چندین نوع در یک موجودیت دارد. ما باید آن را برای JSON-LD به روز کنیم!

— دن بریکلی (@danbri) 30 آگوست 2022

این گفتگو برای من جالب بود، بنابراین در اینجا آن را برجسته می کنم.

رایان لورینگ که بیش از 11 سال با گوگل کار کرده است، گفت: توییتر که “رشد ریز داده ها نسبتاً راکد است.” او اضافه کرد “اما تا سال گذشته هنوز بیشتر در وب دیده می شد.”

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است