گوگل می گوید بله می تواند رتبه صفحه را از HTTP به URL های HTTPS با تغییر مسیر منتقل کند

زم، که از او پرسیده شد، «اگر 301 های من، وجود داشته باشد، آیا گوگل رتبه صفحه را از صفحات HTTP ناامن به HTTPS منتقل می کند، نوشت: «این اساساً متعارف سازی است. «غبار امنیتی» خاصی در کار نیست؟

این اساساً قانونی سازی است. هیچ “گرد و غبار امنیتی” خاصی در کار نیست :).

– جان مو، بیشتر اینجا نیست 🐀 (@JohnMu) 3 نوامبر 2022

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-pagerank-http-to-https-redirects-34380.html

بله، Google می‌تواند رتبه صفحه و سایر سیگنال‌های پیوند را از یک URL غیرایمن HTTP به URL امن HTTPS از طریق تغییر مسیرها منتقل کند. جان مو، از گوگل گفت که گوگل به این صورت است که قانون‌سازی را انجام می‌دهد و “غبار امنیتی” خاصی در کار نیست.

این توییت ها هستند:

در واقع، توصیه قدیمی، که امروزه هم صادق است، این است که در هنگام انجام آن انتقال، HTTP خود را به URL های HTTPS هدایت کنید. اگر می‌خواهید درباره نحوه مدیریت ریدایرکت‌ها توسط گوگل بیشتر بد،د، اینجا را کلیک کنید.

Google Juice

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است