گوگل می گوید برخی از لینک های قدیمی ممکن است بی ربط باشند

و نه، 404 ها بد نیستند:

جان اضافه کرد که اگر آن پیوندها را مشاهده کردید که ترافیک را ارسال می کنند، ممکن است بخواهید آنها را به URL های جدید 301 کنید. او گفت: “اگر ترافیک زیادی (کاربران، ،نده ها) به صفحات 404 از آنجا مشاهده کردید، یک URL جدید در سایت شما انتخاب می کنم و 301 را به آنجا هدایت می کنم.”

در اینجا این توییت‌ها در چارچوب هستند:

خیر، داشتن 404 سیگنالی برای کیفیت نیست. هر وب سایت دارای 404s است. زم، که صفحه ای دیگر وجود نداشته باشد، انتظار می رود.

— 🦇 johnmu: گربه ها مردم نیستند 🦇 (@JohnMu) 25 اکتبر 2022

چرا این لینک هایی که 404ed شده بودند بی ربط می شوند؟ خب، لینک های 404 شمرده نمی شوند و گوگل در نهایت یاد می گیرد که به مرور زمان آنها را نادیده بگیرد. اگر زمان زیادی گذشته باشد، گوگل آنها را نادیده می گیرد.

جان مو، از گوگل گفت که برخی از لینک‌های قدیمی به وب‌سایت‌های قدیمی ممکن است پیوندهای نامربوط باشند، حداقل از منظر جستجوی گوگل و رتبه‌بندی. به خاطر داشته باشید، جان از زم، که من یا دیگران به سؤالات خاصی پاسخ می دهیم و سپس آن را به ،وان پاسخ استاندارد تعمیم می دهیم، متنفر است.

پس چرا جان به 301 پیوندهایی را که هنوز ترافیک دارند توصیه می کند؟ خوب، اگر صفحات همچنان ترافیک دارند، ممکن است گوگل آنها را از طریق پیوندهای جدید دوباره ب،د و سپس صفحه را دیگر نه 404s بلکه 301s کشف کند و سپس پیوند ممکن است دوباره زنده شود. فکر می کنم نادر است اما ممکن است اتفاق بیفتد.

بسته به قدمت آن وب سایت، احتمال زیادی وجود دارد که این پیوندها نامربوط باشند و تغییر چند، نکنند. اگر ترافیک زیادی (کاربران، ،نده‌ها) به 404 صفحه از آنجا مشاهده کردید، یک URL جدید در سایت شما انتخاب می‌کنم و 301 را به آنجا هدایت می‌کنم.

— 🦇 johnmu: گربه ها مردم نیستند 🦇 (@JohnMu) 25 اکتبر 2022

از جان در مورد یک وب سایت قدیمی پرسیده شد که صفحات زیادی داشت که اکنون 404ed شده اند و پیوندهای زیادی به آنها وجود دارد. جان گفت توییتر بسته به قدمت آن وب سایت، احتمال زیادی وجود دارد که این پیوندها نامربوط باشند و تغییر چند، نکنند.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-old-links-irrelevant-34301.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است