گوگل می گوید اندازه صفحه یک عامل رتبه بندی نیست

جان مو، از گوگل گفت توییتر, “اندازه صفحه یک عامل رتبه بندی نیست.” به این م،ی که گوگل سیگنال خاصی ندارد که بگوید اندازه صفحات X تا Y افزایش یا کاهش رتبه بندی می شود.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-page-size-ranking-factor-35025.html

این توییت های جدید هستند:

اخیراً جان همچنین گفته است که موارد حیاتی وب اصلی نباید در اولویت ا،ر مشاغل کوچک باشد. جان همچنین قبلاً گفته بود که اندازه CSS نیز به طور کلی بر رتبه بندی تأثیر نمی گذارد.

جان اضافه کرد، “(من فایل HTML را حدس می زنم؟ یا کل بایت های بارگذاری شده؟ در هر صورت.) خوب است که به این موضوع نگاه کنید، و می تواند پیامدهایی بر تجربه صفحه (عوامل حیاتی وب) و ،یدن داشته باشد.”

اندازه صفحه یک عامل رتبه بندی نیست.
(من فایل HTML را حدس می‌زنم؟ یا کل بایت‌های بارگذاری‌شده؟ در هر صورت.) خوب است که به این موضوع نگاه کنید، و می‌تواند پیامدهایی بر تجربه صفحه (عوامل حیاتی وب) و ،یدن داشته باشد.

– johnmu هنوز یک ربات چت نیست 🐀 (@JohnMu) 8 مارس 2023

البته، اگر اندازه صفحه شما به قدری بزرگ است که کاربران، مرورگرها و ربات‌ها روی فایل‌ها فشار می‌آورند، می‌تواند یک مشکل باشد. اما یافتن صفحاتی از این دست معمولاً نادر است.

Google Book Woman

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است