گوگل می‌گوید نوشتن محتوا بر اساس فهرست‌های حجمی جستجوی کلیدواژه منجر به متوسط ​​می‌شود

@JohnMu لطفاً می تو،د بدون پرداختن به آدمخواری کلمات کلیدی، در مورد این موضوعات جداگانه بنویسید؟ pic.twitter.com/GNnMaPvZ8g

— KINGSLEY KUMI🇬🇭🇺🇸 (@chatwithking) 26 اکتبر 2022

جان مو، از گوگل می گوید که اگر تصمیمات خود را برای ایجاد محتوا بر اساس لیست های حجم جستجوی کلمات کلیدی بگیرید، در بهترین حالت آن قطعات محتوا متوسط ​​خواهند بود. جان گفت توییتر روی کلمات کلیدی و فهرست‌های «حجم جستجو» به این شکل تمرکز نکنید، آنها شما را به سمت متوسطی سوق خواهند داد.»

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-content-keyword-search-volume-lists-34352.htmlجان افزود: “دیدن چنین لیستی به ،وان هدفی برای محتوا، من را نگران می کند که نخواهید از کار خود سود زیادی ببرید، یا اینکه کار شما کاملاً سطحی خواهد بود.” او گفت: “من به دنبال موضوعاتی می گردم که با تخصص و علاقه شما مطابقت داشته باشد. کجا می تو،د مشارکت کنید که قبلاً توسط بسیاری از موارد دیگر پوشش داده نشده است، و این کار را به روش هایی انجام دهید که چیزهای جدید و مفیدی ارائه دهد؟ روی کلمات کلیدی و تمرکز نکنید فهرست‌های «حجم جستجو» مانند این، شما را به سمت متوسطی سوق می‌دهند.”

آنچه جان می گوید این است که اگر به دنبال ایده های محتوا هستید و آنها را بر اساس لیستی از کلمات کلیدی که حجم جستجوی بالایی را نشان می دهند استفاده می کنید، احتمالاً محتوا به اندازه کافی خوب نخواهد بود تا در جستجوی گوگل رتبه خوبی داشته باشد. به طور خلاصه، محتوایی بنویسید که بتو،د در مورد آن چیزهای شگفت انگیزی بنویسید، و نوشته خود را بر اساس آنچه مردم جستجو می کنند مجبور نکنید – به خصوص اگر موضوع را به خوبی نمی د،د.

من به دنبال موضوعاتی هستم که با تخصص و علاقه شما مطابقت داشته باشد. کجا می تو،د کمک کنید که قبلاً توسط بسیاری از افراد دیگر پوشش داده نشده است، و این کار را به روشی انجام دهید که چیز جدید و مفیدی ارائه دهد؟ روی کلمات کلیدی و فهرست‌های «حجم جستجو» مانند این تمرکز نکنید، آنها شما را به سمت متوسط ​​هدایت می‌کنند.

– johnmu: هیچ چیز دائمی نیست، همیشه از 302 استفاده کنید 💫 (@JohnMu) 26 اکتبر 2022

این توییت هاست:

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است