گوگل فهرست جستجوی خود را نمی چرخاند


در اینجا یک سوال عجیب است که در ویدیوی ساعات اداری گوگل پرسیده شد که آیا گوگل ایند، خود را می چرخاند یا خیر. این سوال به نوعی منطقی است، زیرا SEO که پرسیده است گفته است که یک روز صفحه خود را ایند، شده می بینند، روز بعد از بین رفته است، سپس باز می گردد – آیا چرخش ایند، وجود دارد؟

پاسخ منفی است، گوگل ایند، خود را نمی چرخاند.

در اینجا این سوال مطرح شد “آیا درست است که گوگل صفحات ایند، شده را می چرخاند؟ زیرا سایتی که من روی آن کار می کنم در صفحات ایند، شده می چرخد. مانند مثال صفحه A از دوشنبه تا پنجشنبه ایند، می شود اما از جمعه تا یکشنبه ایند، نمی شود.”

لیزی از گوگل گفت: “خوب. پس پاسخ سریع است. نه، این درست نیست. ما شاخص را بر اساس روزهای هفته نمی چرخ،م.”

آنها شاخص را بر اساس هیچ چیز نمی چرخانند، حتی در واقع روز هفته.

در این مورد پرسیده شد 9:56 دقیقه:

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-index-rotation-34496.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است