گوگل عناصر img را حتی زمانی که درون عناصر دیگری مانند عناصر تصویر محصور شده باشد، تجزیه می کند


کد تصویر گوگل

گوگل همچنین سند بهترین شیوه های سئوی تصویر را به روز کرده است تا مشخص کند که گوگل ،اصر img را حتی زم، که در ،اصر دیگر مانند ،اصر تصویر محصور شده اند در هنگام نمایه سازی تصاویر، تجزیه می کند.

قبلا خط خواندن، “Google HTML صفحات شما را برای نمایه سازی تصاویر تجزیه می کند، اما تصاویر CSS را ایند، نمی کند.”

حالا، خط می خواند، “استفاده از نشانه گذاری م،ایی HTML به ،نده ها کمک می کند تا تصاویر را بیابند و پردازش کنند. Google ،اصر img HTML را (حتی زم، که در ،اصر دیگر مانند ،اصر تصویر محصور شده اند) در صفحات شما برای فهرست ، تصاویر تجزیه می کند، اما تصاویر CSS را فهرست نمی کند.”

در اینجا اسکرین شات های قبل و بعد (قبل در سمت راست، بعد از سمت چپ) آمده است:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در یادداشت دیگری، گوگل همچنین متن جایگزین و نام فایل‌ها را در مثال‌ها به‌روزرس، کرد تا توصیفی‌تر باشد.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-p،s-img-elements-picture-elements-34790.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است