گوگل طراحی فاویکون جعبه‌دار را در جستجو آزمایش می‌کند

ربات گوگل وارد جعبه شد

برای اندازه واقعی کلیک کنید

مربع در گوگل فاوی،

قبلاً دیده بودیم که گوگل این فاوی، ها را در یک دایره قرار می دهد. اکنون، سعد AK آنها را در جعبه مشاهده کرد و این اسکرین شات را در آن پست کرد توییتر:

در اینجا نگاه دایره ای از چند وقت پیش است:

این چیزی است که من می بینم:

جستجوی Google در حال آزمایش فاوی،‌های جعبه‌شده برای قطعه‌ها است. ی،ی به جای فاوی، که هست، گوگل آنها را در یک جعبه مربع قرار می دهد.

فاوی، های جستجوی گوگل

بحث انجمن در توییتر.

منبع: https://www.seroundtable.com/google-search-boxed-favicon-35717.html