گوگل طراحی جدید را برای پنل های محصولات با سایه آزمایش می کند

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-design-for-،uct-panels-with-shade-34156.html

گوگل در حال آزمایش طرح دیگری برای پنل های محصول در جستجوی گوگل است. این طراحی جدید جعبه های برخی از محصولات و بررسی ها و غیره را سایه می اندازد. همچنین برخی از فیلترها را به اطراف منتقل می کند.

تفاوت ها بسیار ظریف هستند اما من فکر کردم که این را اینجا به اشتراک بگذارم.

در اینجا یک اسکرین شات از والنتین پلتزر را مشاهده می کنید توییتر:

آن را با نسخه معمولی مقایسه کنید:

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است