گوگل در اسناد نام سایت توضیح می دهد که M-Dot و WWW در سطح دامنه هستند

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-site-name-m-dot-www-domain-34701.html

اسناد نام سایت دو نمونه دیگر “پشتیب، شده” را به لیست دستورالعمل های فنی اضافه کرد. این دو نمونه جدید عبارتند از و گوگل گفت که اینها و غیرwww به ،وان یک صفحه اصلی در سطح دامنه در نظر گرفته می شوند.

گوگل یک بار دیگر نسخه نسبتا جدید را به روز کرد اسناد در مورد نام سایت در جستجوی گوگل، این بار برای روشن شدن این موضوع که پیشوندهای www و m-dot برای نام دامنه به طور کلی نام دامنه اصلی برای نام سایت در جستجوی گوگل در نظر گرفته می شود.

این چیزی است که قبلاً به نظر می رسید:

در اینجا یک اسکرین شات از گلن گیب است توییتر از دو خط جدید:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است