گوگل باگ نمایه سازی Google News را برطرف می کند

به روز رس،. گوگل در ساعت 5:06 بعد از ظهر امروز به وقت شرقی به روز رس، را پست کرد و گفت: “ما مشکل را با نمایه سازی اخبار برطرف کردیم. هیچ به روز رس، دیگری وجود نخواهد داشت.»

اکنون Google تأیید می‌کند که این تعمیر کار کرده است و ناشران اخبار باید ترافیک خود را در سطح اواسط جولای ببینند.

چرا ما اهمیت می دهیم. اگر سایت شما در Google News است و طی چند هفته گذشته متوجه کاهش ترافیک از Google News شده‌اید، ممکن است مربوط به این اشکال فهرست‌بندی Google News باشد. گوگل امروز این مشکل را برطرف کرد و شما باید امروز متوجه سطوح ترافیک عادی از Google News می‌شوید.

منبع: https://searchengineland.com/google-fixes-google-news-indexing-bug-429474

گوگل در ابتدا این مشکل را در 10 جولای کشف کرد و گوگل یک روز پس از آن مشکل خاص را شناسایی کرد، سپس در 12 جولای رفع آن را اجرا کرد. پس از اجرای اصلاحیه، ناشران شروع به بهبود ،د.

گوگل تایید کرده است که مشکل جاری در نمایه سازی Google News را برطرف کرده است. این باعث شد که بسیاری از ناشران برای یک دوره سه هفته‌ای، از حدود ۲۱ ژوئن، شاهد کاهش شدید ترافیک از Google News باشند.