گوزن شمالی در سیاتل


،ن رنگارنگ گوگل

من مطمئن نیستم این دقیقا چیست، فکر کردم ،ی است با شاخ ،ن شمالی، اما نمی دانم. این نوعی ،ن شمالی در دفتر گوگل سیاتل است، با توپ های پنبه ای رنگارنگ؟

من هم متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-reindeer-34223.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است