گوزن شمالی در سیاتل

من مطمئن نیستم این دقیقا چیست، فکر کردم ،ی است با شاخ ،ن شمالی، اما نمی دانم. این نوعی ،ن شمالی در دفتر گوگل سیاتل است، با توپ های پنبه ای رنگارنگ؟

،ن رنگارنگ گوگل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-reindeer-34223.html

من هم متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است