گزارش گوگل برخی از نمایه سازی موبایل به عنوان نمایه سازی دسکتاپ در کنسول جستجو

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-mobile-indexing-reported-as-desktop-indexing-in-search-console-35472.html

برای اندازه واقعی کلیک کنید

می‌تو،د برای مشاهده اینکه آیا Google با استفاده از نمایه‌سازی دسک‌تاپ یا تلفن همراه در کنسول جستجوی Google در تنظیمات در حال ،یدن است یا خیر، در اینجا یک اسکرین شات وجود دارد:

به نظر می‌رسد که وضعیت نمایه‌سازی تلفن همراه اشتباهی را برای برخی از سایت‌ها در کنسول جستجو نشان می‌دهیم، که یک مشکل گزارش از طرف ما است (و همچنین به دوستی تلفن همراه مربوط نمی‌شود). خوشحالم که بررسی می‌کنم، اما فرض من این است که سایت شما در حال حاضر در فهرست‌بندی اول تلفن همراه است.

— جان مو، (رسمی) · #StaplerLife (@JohnMu) 30 مه 2023

این توییت است:

این پس از آن اتفاق افتاد که گوگل آ،ین دسته از جابجایی سایت ها را از نمایه سازی دسکتاپ به نمایه سازی تلفن همراه انجام داد.

در اینجا نمونه ای از یک سایت سازگار با موبایل است که نشان می دهد توسط ،نده دسکتاپ ایند، می شود:

لوگوی گوگل روی رایانه و تلفن همراه

گوگل یک اشکال در کنسول جستجوی گوگل دارد که در آن گزارش داده است که برخی از سایت‌ها با استفاده از نمایه‌سازی تلفن همراه ایند، می‌شوند که با استفاده از نمایه‌سازی دسکتاپ ایند، می‌شوند. من مطمئن هستم که همه ما سایت هایی داریم که “موبایل فرندلی” هستند و همچنین نشان می دهند که گوگل با استفاده از ،نده دسکتاپ آن را ایند، می کند، در حالی که آنها باید از ،نده موبایل استفاده کنند و به همین دلیل است.

به احتمال زیاد وقتی این مشکل حل شد، شما را به‌روزرس، خواهیم کرد، پس حتماً در ارتباط باشید و مش، شوید.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

جان مو، از گوگل گفت توییتر، “به نظر می رسد ما همچنین وضعیت فهرست سازی تلفن همراه اشتباهی را برای برخی از سایت ها در کنسول جستجو نشان می دهیم، که یک مشکل گزارش از طرف ما است (و همچنین مربوط به دوستی تلفن همراه نیست).”

اگر فکر می‌کنید باید در فهرست‌سازی تلفن همراه باشید، پس از اینکه Google مشکل گزارش را برطرف کرد، بعداً دوباره بررسی کنید.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است