گزارش‌های عملکرد کشف کنسول جستجوی Google بهبود یافته است

در اینجا شرح به نظر می رسد:

حاشیه نویسی می خواند “Google سیستم خود را برای شمارش کلیک‌ها و نمایش‌های Discover بهبود بخشیده است. در نتیجه، ممکن است افزایش داده‌های Discover خود را مشاهده کنید که ظاهر سایت شما را با دقت بیشتری در Discover منع، می‌کند.”

گوگل گزارش عملکرد Discover را در کنسول جستجوی گوگل حاشیه نویسی کرده و گفته است که این گزارش بهبود یافته است. به طور خاص، گوگل گفت که سیستم شمارش کلیک ها و نمایش ها را در Google Discover بهبود بخشیده است. این اتفاق در 28 نوامبر 2022 و در آینده رخ داد.

Google اضافه کرد که این ممکن است منجر به افزایش کلیک‌ها و نمایش‌های شما در گزارش‌های عملکرد Discover شود، که نمایش دقیق‌تری از کلیک‌ها و برداشت‌های واقعی است.

این بدان م،ا نیست که محتوای شما بیشتر در Google Discover نمایش داده می‌شود، بلکه Google در گزارش‌دهی آن در کنسول جستجوی Google بهتر است.

بحث انجمن در توییتر.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-search-console-discover-performance-reports-improved-34504.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است