کنسول جستجوی گوگل بسیاری از مسائل مربوط به نتایج غنی را در هنگام هشدار به اشتباه برچسب گذاری کرد


گوگل تایید کرده است که بسیاری از مشکلات نتایج غنی در کنسول جستجوی گوگل را از “خطا” به “هشدار” بر،ب گذاری کرده است. بنابراین ممکن است تعدادی از خطاها را ببینید که به سمت هشدارها در گزارش‌های نتایج غنی کنسول جستجوی Google منتقل می‌شوند. این مشکلات داده‌های ساختاریافته احتمالاً فقط هشدارها بوده و خطا نبوده‌اند، اما چند روز دیگر گزارش نتایج غنی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که این مورد برای سایت(های) شما صادق است.

این فقط یک مشکل گزارش بود، خود جستجوی Google به خوبی آنها را مدیریت کرد، اما گزارش‌های کنسول جستجو بر،ب‌های اشتباهی برای آن مشکلات نتایج غنی داشتند.

گوگل ارسال شده این در 25 اکتبر 2022 گفت:

برخی از مسائل داده های ساختاریافته به اشتباه به ،وان خطا بر،ب گذاری شدند، در حالی که در واقع آنها هشدار هستند. کنسول جستجو آنها را به درستی در گزارش‌های شما بر،ب‌گذاری مجدد می‌کند. در نتیجه، این مسائل از ج، خطای بحر، به ج، هشدار در گزارش‌های نتایج غنی شما منتقل می‌شوند. (تعداد مشکل در ج، خطاهای بحر، به صفر می رسد و این موضوع با شمارش پیش از صفر به ج، هشدارها اضافه می شود.) این کاملاً یک مسئله گزارش است و تأثیری بر اینکه می تواند یک نتیجه غنی باشد یا نه تأثیری ندارد. در نتایج جستجوی گوگل نمایش داده می شود.

بنابراین اگر در 25 اکتبر یا بعد از آن تعداد زیادی تغییرات در گزارش نتایج غنی خود مشاهده کردید، به همین دلیل است.

به روز رس،: کمی بیشتر از Ryan Levering از Google در این مورد:

فکر کنم کلمه “بعضی” بود :P. و در واقع بسیار سردتر از آن چیزی است که پیام را دروغ می‌گوید، imo، زیرا یک اصلاح وصله نیست. ما اکنون آن را با دقت بیشتری مح،ه می کنیم.

– رایان لورینگ (@rrlevering) 25 اکتبر 2022

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-search-console-mislabeled-rich-results-issues-34298.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است