کلمات در هر بخش یک عامل جستجوی گوگل نیست

جان مو، از گوگل گفت ماستودون که الگوریتم رتبه بندی جستجوی گوگل به کلمات در هر بخش یا تعداد کلمات در بخش های مختلف صفحه شما نگاه نمی کند. او گفت که تعداد کلمات در هر بخش یک عامل سئو نیست.

جان نوشت: “FWIW هیچ چیزی در الگوریتم های گوگل وجود ندارد که بر تعداد معینی از کلمات در هر بخش تمرکز کند.” جان اضافه کرد که برای کاربران، مطمئناً «می‌تواند به خوانایی کمک کند»، «اما قطعاً یک عامل سئو نیست.»

به ،وان یادآوری گوگل بارها گفته است که تعداد کلمات یک عامل رتبه بندی نیست و این مرجع بر اساس توصیه های قبلی گوگل گیج کننده است.

همچنین، مربوط، نسبت کد به متن یک عامل نیست، این نیز دوباره آمد ماسوتودون.

بحث انجمن در ماستودون.


منبع: https://www.seroundtable.com/words-per-section-google-algorithm-34591.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است