کاشی Google Peranakan برای غرفه جی پی در گوگل سنگاپور

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام.

کاشی پراناکان گوگل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-peranakan-tile-34011.html

در اینجا یک سرگرمی دیگر از بخش G Pay در Google Singapore در دفتر با طراحی کاشی Peranakan است. من مطمئن نیستم که کاشی Peranakan چیست، اما از جستجوی تصویر گوگل لنز برای کشف آن استفاده کردم.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است