کادر دیدگاه ها و نظرات گوگل در جستجو


دیدگاه گوگل

به نظر می رسد گوگل در حال آزمایش کادر جدیدی در نتایج جستجو به نام دیدگاه ها و نظرات است. کنوانسیون نامگذاری من را به یاد دیدگاه های Google می اندازد، اما این روش متفاوت عمل می کند، زیرا دیدگاه های قدیمی بر اساس قطعه مشخص شده بودند، و این دیدگاه ها و نظرات جدید بیشتر مبتنی بر بررسی محصول هستند.

خوشال بهرو، این موضوع را مشاهده کرد و اسکرین شات زیر را در آن منتشر کرد توییتر:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این فقط یک پرس و جو و یک مثال است، اما به نظر نمی‌رسد که اینها مانند سایر دیدگاه‌ها بر اساس قطعه‌ای برجسته باشند.

اینها را قبلا دیده بودید؟

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-perspectives-opinions-search-34754.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است