چرخ فلک تبلیغات خرید گوگل در بالا و پایین

عملکرد جدید در تبلیغات جستجو.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-s،pping-ads-carousel-at-top-bottom-34274.html

او همچنین گفت که متوجه عملکرد جدیدی شده است، به‌ویژه «گسترش فلش‌ها در تبلیغات جستجو که آگهی را در همان پنجره باز می‌کرد تا تجربه مشاهده بهتری داشته باشد و همچنین ویژگی «درباره این فروشگاه» را در خود داشت. من مطمئن نیستم که آیا آنها جدید هستند یا نه.

گوگل در حال آزمایش نشان دادن ویژگی همپوش، برای تبلیغات ،ید خود است، زم، که روی “مشاهده بیشتر” در بالا و پایین کلیک کنید. در اینجا GIF هایی وجود دارد که نشان می دهد چگونه روکش یا خود را به بالا یا به پایین پین می کند.

گوگل > موبایل

در اینجا چیزی است که من با ویژگی در بالا می بینم:

ارسال به: @rustybrick آقا pic.twitter.com/7DAESO8KL6

— Saad AK (@SaadAlikhan1994) 16 اکتبر 2022

Saad AK متوجه آن در پایین شد و آن را در آن پست کرد توییتر:

فلش‌های Expand را در Search Ads دیدم که آگهی را در همان پنجره برای تجربه بهتر مشاهده باز می‌کرد و همچنین ویژگی «درباره این فروشگاه» را در آن داشت.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است